25.3.-15.6.2019.

Dionica Zaprešić - Krapina

U periodu od 25.3. do 16.06.2019. godine na autocesti Zagreb - Macelj izvodit će se radovi izvanrednog održavanja koji uključuju sanaciju kolničke konstrukcije i objekata prema planu kako slijedi:
- sanacija objekata u trasi autoceste:
- Sanacija mosta preko GOK-a broj 1 u km 8+590
- Sanacija mosta preko LK Bistra 1 u km 12+670
- sanacija nadvožnjaka u raskrižju autoceste i cesta niže kategorije:
- Nadvožnjak Pojatno u km 14+550 autoceste (ŽC 3036 – ŽUC Zagrebačke županije)
- Nadvožnjak Začretje u km 36+200 autoceste (D1 – Hrvatske ceste)
- obnova asfaltne kolničke konstrukcije:
- dionica B1 Zaprešić - Zabok u smjeru od Zagreb prema Maclju od km 10+550 do km 12+550
- dionica B1 Zaprešić - Zabok u smjeru od Zagreb prema Maclju od km 23+350 do km 24+350
- dionica B2 Zabok – Sveti Križ Začretje u smjeru od Macelja prema Zagrebu od km 35+350 do km 37+100

Ovisno o vrsti radova i lokaciji za vrijeme izvođenja radova promet će se odvijati jednosmjerno, jednim prometnim trakom, na oba kolnika autoceste ili dvosmjerno na jednom kolniku autoceste u skladu s postavljenom privremenom regulacijom prometa.

Molimo korisnike za strpljenje i poštivanje postavljene privremene prometne signalizacije.