19.09.2019. - 16.12.2019.

Dionica Jankomir - Zaprešić, most preko Save

Dionica Jankomir – Zaprešić

Sanacija oštećenja na mostu preko rijeke Save – smjer Macelj od 19.09. do 16.12.2019.

26.10.2019. odvijat će se radovi na uklanjanju privremene zaštitne ograde sa kolnika autoceste.
Za sav promet biti će zatvoren zaustavni i vozni prometni trak.

28.10.2019. odvijat će se radovi postavljanja privremene regulacije prometa za drugu fazu radova.
Za sav promet bit će zatvoren prometni trak uz središnji pojas autoceste (preticajni trak).

Tijekom radova promet će se odvijati u skladu s privremenom regulacijom prometa voznim i zaustavnim prometnim trakom.

Trajanje ove faze radova predviđeno je od 28.10.2019. do 28.11.2019