html
html
html
html
html
html

Cestarine

Izaberite kategoriju vozila
IA I II III IV
         
IA kategorija vozila
Zaprešić Mokrice Sv. Križ Začretje Krapina Đurmanec Trakošćan
Zaprešić 7,00 11,00 13,00 16,00 29,00
Mokrice 7,00 2,00 3,00 10,00 13,00
Sv. Križ Začretje 11,00 2,00 1,00 5,00 8,00
Krapina 13,00 3,00 1,00 4,00 7,00
Đurmanec 16,00 10,00 5,00 4,00 3,00
Trakošćan 29,00 13,00 8,00 7,00 3,00
Iznos(Kn):
I kategorija vozila
Zaprešić Mokrice Sv. Križ Začretje Krapina Đurmanec Trakošćan
Zaprešić 11,00 18,00 21,00 27,00 48,00
Mokrice 11,00 4,00 5,00 17,00 22,00
Sv. Križ Začretje 18,00 4,00 1,00 9,00 14,00
Krapina 21,00 5,00 1,00 6,00 11,00
Đurmanec 27,00 17,00 9,00 6,00 5,00
Trakošćan 48,00 22,00 14,00 11,00 5,00
Iznos(Kn):
II kategorija vozila
Zaprešić Mokrice Sv. Križ Začretje Krapina Đurmanec Trakošćan
Zaprešić 16,00 28,00 32,00 41,00 72,00
Mokrice 16,00 5,00 7,00 25,00 33,00
Sv. Križ Začretje 28,00 5,00 2,00 13,00 21,00
Krapina 32,00 7,00 2,00 9,00 17,00
Đurmanec 41,00 25,00 13,00 9,00 8,00
Trakošćan 72,00 33,00 21,00 17,00 8,00
Iznos(Kn):
III kategorija vozila
Zaprešić Mokrice Sv. Križ Začretje Krapina Đurmanec Trakošćan
Zaprešić 24,00 42,00 49,00 63,00 110,00
Mokrice 24,00 8,00 11,00 39,00 51,00
Sv. Križ Začretje 42,00 8,00 3,00 20,00 33,00
Krapina 49,00 11,00 3,00 13,00 26,00
Đurmanec 63,00 39,00 20,00 13,00 12,00
Trakošćan 110,00 51,00 33,00 26,00 12,00
Iznos(Kn):
IV kategorija vozila
Zaprešić Mokrice Sv. Križ Začretje Krapina Đurmanec Trakošćan
Zaprešić 47,00 83,00 97,00 123,00 215,00
Mokrice 47,00 15,00 22,00 75,00 99,00
Sv. Križ Začretje 83,00 15,00 6,00 40,00 64,00
Krapina 97,00 22,00 6,00 26,00 50,00
Đurmanec 123,00 75,00 40,00 26,00 24,00
Trakošćan 215,00 99,00 64,00 50,00 24,00
Iznos(Kn):

Izračun cijene cestarine u EUR je informativnog karaktera.