O nama

AUTOCESTA ZAGREB - MACELJ d.o.o.

Autocesta Zagreb - Macelj dio je autocestovne mreže Republike Hrvatske i nalazi se u Europskom prometnom koridoru Xa, dio je i Pyhrnske autoceste (Nürnberg - Graz - Maribor - Zagreb), koja povezuje mrežu hrvatskih autocesta s europskom autocestovnom mrežom.

Jedna je od povoljnijih cestovnih veza zemalja srednje i sjeverne Europe s jugom i jugoistokom Europe te Jadranskim morem.

Unutar mreže europskih cesta autocesta Zagreb - Macelj nosi oznaku E 59, a u mreži hrvatskih autocesta oznaku A2.

Ukupna je dužina autoceste 59,2 km, počinje u čvoru Jankomir na autocesti Bregana - Zagreb - Lipovac, a završava u Maclju na međunarodnom graničnom prijelazu prema  Republici Sloveniji.

Na autocesti je upostavljen tzv. „zatvoreni“ sustav naplate cestarine s dvije čeone naplate i četiri naplatne postaje u čvorovima autoceste.

Autocesta prolazi Zagrebačkom i Krapinsko - zagorskom županijom.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 27. ožujka 2003. godine osnovano je društvo „Autocesta Zagreb - Macelj“ d.o.o.  za financiranje, građenje, upravljanje  i održavanje autoceste Zagreb - Macelj (u daljnjem tekstu: Društvo).

Ugovorom o koncesiji od 11. srpnja 2003. godine, između Republike Hrvatske (kao Davatelja koncesije) i Društva (kao koncesionara), Društvo je steklo ekskluzivno pravo nad razvojem, projektiranjem, financiranjem, građenjem, upravljanjem i održavanjem autoceste i svih pratećih objekata, postojeće autoceste i postojećih pratećih objekata u trajanju od 28 godina, tj. do 2032. godine. Ugovorom o upravljanju i održavanju od 29.lipnja 2004., Autocesta Zagreb - Macelj d.o.o. povjerila je upravljanje autocestom društvu Egis Road Operation Croatia d.o.o.

Društvo je ubrzo po osnivanju djelomično privatizirano po modelu javno - privatnog partnerstva u kojem 

  • Republika Hrvatska ima 49% udjela
  • Pyhrn Concession Holding GmbH ima 51% udjela.

Temeljni kapital pri osnivanju Društva iznosio je  60 mil EUR koji je prilikom refinanciranja 2008. godine smanjen na 12 mil EUR.