Ciljevi

CILJEVI

Kratkoročni, srednjoročni i dugoročni ciljevi društva su da se na osnovi:

  • zapošljavanja odgovarajuće osposobljenih radnika, te njihovog stalnog obučavanja
  • stalnog unapređivanja upravljanja prometom
  • nadziranja i redovnog održavanja autoceste
  • investicijskog održavanja i obnove autoceste
  • modernizacije autoceste sukladno promjenama zahtjeva tehnika i tehnologija

privuče što veći broj korisnika na autocestu, tj. društveno i gospodarski potvrdi vrijednost, korisnost i isplativost njenog građenja.

Suradnja sa srodnim službama pomaže u dosizanju, održavanju i unapređivanju:

  • sigurnosti prometa na autocesti
  • propusne moći autoceste
  • zaštite okoliša
  • energetske učinkovitosti.