Kontakt

Adresa sjedišta i ureda:
Garićgradska 18, 10 000 Zagreb

OIB: 82667270868
Telefon: 00385 (1) 3689 600
Fax: 00385 (1) 3689 620
e- mail: office@azm.hr