Automatska naplata

AUTOMATSKA NAPLATA

Znak traka (linije) za automatsku naplatu