Kategorije vozila

KATEGORIJE VOZILA

IA Motorna vozila s karakteristikama motocikla, motornog tricikla i četverocikla
I Motorna vozila s dvije osovine, visine do 1,30 m mjereno kod prve osovine, osim motornih vozila iz IIB
II A) Motorna vozila s tri ili više osovina, visine do 1,30 m mjereno kod prve osovine
B) Motorna vozila s dvije osovine visine veće od 1,90 m, čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg 
III Motorna vozila s dvije ili tri osovine, visine veće od 1,30 m mjereno kod prve osovine, najveće dopuštene mase iznad 3500 kg, uključujući motorna vozila iz IIB kategorije s prikolicom
IV Motorna vozila s četiri ili više osovina, visine veće od 1,30 m mjereno kod prve osovine, najveće dopuštene mase iznad 3500 kg