Misija i vizija

MISIJA

Misija društva Autocesta Zagreb - Macelj je održavanje sigurnosti prometa na najvišoj razini, privlačenje što većeg broja korisnika na autocestu i stvaranje pretpostavki za svekoliki, posebno gospodarski razvitak kako područja kojima autocesta prolazi, tako i onih područja prema kojima autocesta otvara, ili skraćuje put, sve uz težnju zaštite okoliša i dosizanja odgovarajućeg stupnja energetske učinkovitosti.

VIZIJA

Vizija društva Autocesta Zagreb - Macelj je da, uz odgovarajuće upravljanje, održavanje i osuvremenjivanje te dostignutu visoku razinu sigurnosti i udobnosti, učini ovaj prometni pravac značajnim i privlačnim pravcem za promet kako ljudi tako i dobara.